MgO Perlit Levha - MgO Levha

İçeriğe git

Ana menü:

MgO+Perlit Hakkında
 

MgO+Perlit Levha Yapısı:

Magnezyum oksit [MgO]
, Magnezyum klorür [MgCI2], Yonga, Perlit [SiO2], (volkanik cam)  Fiber Lif, Malzeme Bağlayıcı

MGO PERLİT
Perlit
, dünyanın her yanında bulunabilen doğal bir biçimde oluşan silisli volkanik taşlara verilen genel bir isimdir. Perlit, inci taşı anlamına gelen, grinin toplarından siyaha kadar değişik renklerde camsı volkanik bir kayadır. Bu haliyle perlit'e HAM PERLİT denir.
Tasnif edilmiş perlitin 850 - 1150°C deki alev şokunda bünye suyunu kaybederek patlama sonucunda hacminin 35 misline kadar büyümesi haline GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT denir.
Kendi kütlesinin neredeyse 30 ila 40 misli hacme ulaşan perlit, böylece sudan hafif, çok gözenekli bir madde haline dönüşüyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE PERLİTİN KULLANIM ALANLARI


 Yalıtım betonları
• Çatı aralarında
• Zemine oturan döşemelerd
e
• Alt yüzü dış etkilere açık döşemelerde                                                                                                                        
 Gevşek dolgu ısı yalıtımları şeklinde
• Dış duvarlarda
• Çift duvar arasında yapılan veya boşluklu bloklardan örülmüş dış duvarların blok boşluklarına yapılan dolgular
  Yalıtım sıvaları
• Binaların dış duvarlarının iç yüzeyine yapılan sıvalar

  
Yüzer döşeme uygulamaları
• Döşemelerin ses ve ısı yalıtıcılık özelliğini arttırmak amacıyla taşıyıcı döşeme üzerine süper perlit serilmesi ve bunun üzerine kat döşemesinin yapılması

MgO+PERLİTİN KULLANILDIĞI ALANLARDA SAĞLANAN ÜSTÜN ÖZELLİKLER

Isı Yalıtımı:

Bünyesinde açık ve kapalı binlerce hava boşluğu olması nedeniyle hafiftir. Bu gözenekler, PERLİT'e olağanüstü ısı yalıtım özelliği kazandırır. Perlit ile yapılan iç sıvaların yapılarda sağladığı ısı geçirme katsayısı normal sıvalı binalara göre %50 daha düşüktür. Perlitin bu özelliği yapının projelendirilmesine göre yıllık yakıt masrafının %60'a kadar ekonomi sağlayabilir.

Ses Yalıtımı:
Perlit akustik sıvalarda başarıyla kullanılmaktadır. Bu sıvanın sesi yutma özelliği vardır. Bu sayede binalarda sükun ve huzur sağlanmış olur. Benzersiz bir ses yutucusudur. Gözenekli
liğinin ve hafifliğinin bir sonucu olarak PERLİT, yüksek frekanslı sesleri etkisiz hale getirir. 44 dB le kadar darbeli sesleri yalıtır.

Yapılarda Hafiflik:
Perlitin kullanıldığı yapılarda ölü yükler en düşük seviyeye indirilir. Bu da yapının daha ucuza mal olmasını ve mimari özelliklerine daha kolay uymasını sağlar. Çimento ve demir kullanımını %10 azaltır.

Yangına Karşı Direnç:
1000 dereceye kadar sıcaklığa dayanıklılığı vardır. Perlit ile yalıtılmış binalarda yangının taşıyıcı elemanlard
üzerindeki yıkıcı etkisini yapının mimari özelliği bozulmadan şartnamelerin öngördüğü süre kadar geciktirir. PERLİT inorganik bir madde olup; yüksek ısıda özelliğini kaybetmez, yangının sıçramasını ve dağılmasını önler.

Uygulama ve Maliyet:
Perlit ile hazırlanan izolasyon sıvası ve yalıtım betonu geleneksel metotlarla binalara tatbik edilebildiği için diğer izolasyon malzemeleri gibi ek işçilik gerektirmez. PERLİT, İnşaatlarınızın konforu, paranızın tasarrufu demektir. İnşaatlarda malzeme tasarrufu sağlar. Hafifliği nedeniyle demir ve çimento kullanımını % 10 azaltır, maliyetleri düşürür.  Ayrıca bir kamyonla 35-40 m3 perlit taşınabildiği için nakliyesi ucuzdur. PERLİT'e ödediğiniz paranın karşılığını aynı yıl içinde yakıt tasarrufundan geri alırsınız.

Depreme karşı:
Perlitin çok hafif bir ürün ol
duğu için,  binanın ağırlığını azaltacağından dolayı depremlere karşı olumlu etki sağlamaktadır. Binanın ölü yükünü azaltır. 150m2 ' lik daireyi 15 ton kum yerine 0,5 ton ( 500kg )PERLİT' ile sıvayabilirsiniz.

Tozdan Koruma:
Sıkı malzeme yapısı nedeniyle, alanı kirletecek herhangi bir toz sızıntısı olmaz:,bu nedenle  hijyen gerektiren yerlerde kullanıma uygundur.


Enerji Tasarrufu :
Bu ürün ısı yalıtımı ve ısı geçirgenliğinde  mükemmel bir performans sunar.En kötü iklim kuşullarında dahi az enerji tüketimi sağlar.Herhangi bir izolasyon ilavesi gerekmeden 10 kat daha az enerji tüketilmesini sağlar. Daha rahat ve kontrol edilebilir bir  iç ortam  sağlar.

Çevre Koruma :

Bu ürün herhangi bir zararlı gaz veya radyoaktif madde üretmez.
Geri dönüşümlüdür ve kirlilik  yaymaz, kesinlikle çevre koruma gereksinimlerini karşılar.

MgO+PERLİT’ İN DİĞER AVANTAJLARI

Özellikle atık suların arıtılmasında özel patlatılmış gözenekli perlit son derece tatminkâr sonuçlar verir. Depreme dayanıklı çatı örülerinde ise perlit döşemeleri yeni bir seçenek... Perlitin asfaltla karıştırılması sonucunda oldukça dayanıklı "tartan pist" döşemeleri elde edilir. Büyük barajlar ve su rezervuarları ile geniş satıhlı göletlerin yüzeyine serpilen "ince granüllü perlit" suyun buharlaşmasını yarıya indirir. Bu özelliği sıcak geçen mevsimlerde suyun boşa gitmesini önleyen oldukça ucuz bir yöntemdir.

Mermer tozları gibi aşındırıcı olmaması, onun büyük avantajı! Keza maden parlatıcılarının toz ve krem formlarının formül
lerindede kullanılır. Koku giderici tuvalet materyalinin içine konduğunda ise kötü kokuları "absorbe" eder, ortamı tazeleyen parfümlerin kalıcı olmasını sağlar.

Yüzme havuzlarının "devi
rdaim şebekesinde" bypass boruları içine yerleştirilen perlit, yosun ve küf sporlarını tutarak suyun temiz kalmasını sağlar. Son zamanlarda ise toplama atık yağların yeniden endüstriye kazandırılmasında da "perlit filtrelerinden" yararlanılmaktadır.

Bugün tüm dünyada 2 milyon tonu aşan perlit üretiminin en az dörtte biri inşaat alanına yansımış durumda. Ses ve ısı geçirim
ezlik özelliğinede sahip olan bu madde, ancak 1300 derecede eriyor. Bu özelliğiyle birlikte, gözenekli ve hafif olması, binaların dış cephelerini kaplamak için kullanılan bir malzeme haline gelmesini sağlıyor.

PERLİT, kararlı kimyasal yapısı nedeniyle kimyasal reaksiyona girmez. Nötr bir malzeme olup, suda erimez, çürümez, bozu
lmaz.

Mekanları genişletir; yüksek ısı yalıtım özelliği nedeni ile duvar kalınlıkları azalır, böylece bina kullanma alanı artar.

Bozulmaz, bina ömrü ile birlikte yaşar.


Asit, baz gibi kimyasal etkenlere direnci yanında küf, yosun gibi maddelerin gelişmesine engel olur. Bu bakımdan nemli bölgelerde de önemli bir yapı malzemesi özelliği kazanır. Fare ve haşere barındırmaz ve haşereden zarar görmez.

Perlit madeninden elde edilen yalıtım malzemesi, yüzde yüz doğal olduğu için binaların nefes almasını sağla
r, küflenmez, kokmaz ve çürümez. Sudan etkilenmez,.
Steril ve Doğal bir madde olduğundan sağlığa zararlı değildir. Özellikle Hastahanelerde kullanılır.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön